שרה דוידזון

לגדי ויורם הנפלאים!

רוצה להגיד תודה גדולה

מעומק הלב ובחיוך גדול

את מה שהצלחתם להעניק לי.

לכאורה דבר קטן אבל בשבילי כל-כך גדול – חיוך – אני

יכולה לחייך ולהגיד בפה מלא הרבה תודה!!!

אני יכולה להוסיף גם- בוכה מאושר

הרבה הערכה!!!

 

שרה דוידזון ערד