משפ' אסרף

 "ה' שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך"

 בס"ד י"ג שבט תשע"ג

לרופא יורם היקר, אילנית,מלי 

ולאחותי דבורה היקרה!

תודה רבה על ליווי אכפתית ודאגה לאמא שלנו

אשריכם שאתם גורמים לה ולנו נחת.

שנזכה לדבר בפה הזה רק טוב – לברך ולהלל (וכמובן לאכול!)

אוהבים  משפ' אסרף ואמא